Wordt Fort Oranje in Rijsbergen bouwrijp gemaakt?

0
Maandagochtend om half negen moesten bewoners van veld F hun caravan hebben verlaten. Niet iedereen gaf daar gehoor aan. Foto: Marcel van Dorst - MaRicMedia

RIJSBERGEN – Fort Oranje is in een tijd van een jaar landelijk nieuws geworden met diverse verhalen, beschuldigingen, gebeurtenissen en allerlei andere zaken die soms het daglicht niet kunnen of konden verdragen. SBS besteedde afgelopen seizoen aandacht aan de camping met de serie “Fort Oranje, camping of krottenwijk”. En eerlijk toegegeven, de kwaliteit van de camping is in een aantal jaren toch wel flink achteruit gegaan. Aan de ene kant is er de gemeente Zundert die in hoofde van burgemeester Leny de Poppe-Looff de camping wil sluiten en dit met alle mogelijke manieren probeert uit te voeren. 

Sluiten en ontruimen
Aan de andere kant de eigenaar, Cees Engel en zijn zoon Jan. Beide strijden al jaren tegen de gemeente om iedere ten laste legging weer te weerleggen. Het naar elkaar wijzen lijkt een spelletje op hoog niveau te zijn geworden met als dieptepunt het sluiten en ontruimen van de camping waar maandagochtend mee is begonnen. 

Om half negen werd met de sloop van veld F begonnen. Foto: Marcel van Dorst – MaRicMedia

Fortoranjenieuws.nl
Op de website van Fort Oranje staat alles openbaar te lezen met bijbehorende stukken. Eén van de laatste artikelen is het vermoeden dat de burgemeester van Zundert het terrein “bouwrijp” aan het maken is. Ook wordt op de site gerefereerd aan de toezeggingen die burgemeester Leny de Poppe-Looff gedaan heeft naar de bewoners van de camping en waar volgens Engel totaal niet aan voldaan wordt. Wij citeren;

“Op 9 juni 2017 verkondigt mevrouw de burgemeester op een groots opgezette persconferentie dat Fort Oranje per 4 augustus 2017 dicht gaat. Voor alle bewoners zonder alternatief onderkomen, zal wordt gezorgd. Niemand komt op straat te staan. Aan de bewoners is een brief uitgedeeld dat op 4 augustus 2017 iedereen weg moet zijn.

Fort Oranje heeft op 22 juni 2017 medegedeeld dat zij gevolg zal geven aan het bevel van de burgemeester en op 3 juli 2017 de poorten zal sluiten. Op 23 juni 2017 stormt Leny met politie en gemeenteambtenaren het terrein op om de camping open te houden. Opeens zegt zij dat ze een jaar de tijd wilde nemen om de mensen onder te brengen.  Ze spreekt er schande van dat Fort Oranje zomaar de deuren wil sluiten en deze arme mensen op straat wil zetten!

Er wordt een leugenmachine met de naam Jack de Vries ingehuurd. De eigenaren en hun jurist krijgen een gebiedsverbod (ernstig gevaar voor de openbare orde)   De gemeente zal  in een jaar er weer een mooie camping van maken. Voor dit doel – en natuurlijk om die arme mensen te redden-  heeft zij “ het beheer overgenomen” . Niemand vraagt zich af hoe dat zit met dat beheer, maar het klinkt in ieder geval leuk. In Nederland is het voldoende als je doet alsof je een bevoegdheid hebt.  Inmiddels zijn we ruim een maand verder. Wat zien we nu? De infrastructuur van de camping wordt in een rap tempo ontmanteld. Sloten worden gedempt, bomen omgehakt, putten  en watermeters vernield, wegen kapotgereden en goede woonwagens worden zonder zelfs maar los te koppelen van water en stroom van hun plaats gerukt. Overal liggen bergen sloopafval. De camping – let wel: nog steeds privé-eigendom – is in een maand tijd omgetoverd tot een oorlogsgebied. Hoe zit dat dan met dat verhaal dat Leny de camping weer in goede staat wil brengen? Welnu, dat was het zoveelste leugentje. De indruk is dat het terrein vast bouwrijp gemaakt wordt voor misschien een kennis van Leny? Nu nog even feitelijk onteigenen, dan hebben we gratis een stuk grond ter waarde van 5 miljoen euro. Nastrovia! In Moskou hadden ze het niet beter kunnen bedenken.”

Terrein verlaten
Het is op zijn minst vreemd dat bewoners een jaar de tijd zouden krijgen om elders onderdak te zoeken en dan zonder verdere vooraankondiging ineens binnen een aantal dagen het terrein moeten verlaten. Ook is zeer discutabel dat het aantal bewoners sinds de overname door de gemeente Zundert is verdubbelt. Nog vreemder is dat de gemeente Zundert tot een jaar geleden nieuwe bewoners die geen woning konden krijgen in Zundert of omliggende gemeentes naar camping Fort Oranje werden gestuurd. Vragen waar we de komende tijd antwoorden op zullen gaan krijgen.

Bewoners de dupe
Hoe het verder verloop met de camping ook zal gaan, de bewoners lijkt de dupe te worden van deze vete tussen gemeente en de eigenaar van Fort Oranje, Cees Engel. Ondertussen gat het weg takelen van de caravans gewoon door en wordt veld F leger en leger.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…..