Celstraf voor afvuren pistool bij ruzie tijdens uitgaan in Eindhoven

0
Archieffoto: Arno van der Linden / SQ Vision

DEN BOSCH – De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 23-jarige man uit Roermond veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden. De man maakte zich schuldig aan een ernstige bedreiging tijdens het uitgaan en had een verboden vuurwapen en munitie in bezit. Van de tenlastegelegde poging tot doodslag of zware mishandeling wordt hij vrijgesproken.

De verdachte was in april van dit jaar samen met anderen op stap in Eindhoven en kreeg na afloop een woordenwisseling met een man. Daarbij hield de verdachte op enig moment de ander een vuurwapen voor en loste vervolgens een schot

Archieffoto: Arno van der Linden / SQ Vision

Bedreiging
Volgens de officier van justitie maakte de verdachte zich niet schuldig aan een poging tot doodslag, maar wel aan een poging tot zware mishandeling. De rechtbank spreekt de verdachte daarvan echter vrij. Uit de verklaringen van het slachtoffer en een getuige kan feitelijk niet meer worden afgeleid dan dat de verdachte een vuurwapen naar beneden richtte en deze afvuurde. Waar hij bij het afvuren precies op heeft gericht is niet vast te stellen. Ook is er geen technisch bewijs waaruit bijvoorbeeld de schootsbaan kan worden afgeleid.

De verdachte heeft steevast ontkend in de richting van het slachtoffer te hebben geschoten. Volgens hem schoot hij in de lucht om het slachtoffer af te schrikken. De beslissing over welk scenario zich uiteindelijk op de bewuste avond heeft afgespeeld, kan verder in het midden blijven, omdat het – ook als van de juistheid van de lezing van het slachtoffer wordt uitgegaan – aan voldoende bewijsontbreekt om te kunnen vaststellen dat daadwerkelijk een aanmerkelijke kans bestond dat het slachtoffer zou overlijden of zwaar lichamelijk letsel zou oplopen. De rechtbank veroordeelt de verdachte wel voor bedreiging.

Archieffoto: Arno van der Linden / SQ Vision

Geen Noodweer
De verdachte handelde naar eigen zeggen uit noodweer. Hij zou 2 klappen hebben gehad van de ander en pakte daarom zijn vuurwapen, schoot één keer in de lucht en rende weg. De rechtbank verwerpt dit beroep op noodweer. Ook al zou de verklaring van de verdachte over de aanval op hem door het slachtoffer aannemelijk zijn, wat de rechtbank in het midden laat, zijn beroep op noodweerkan niet slagen. Hij had zich namelijk – ook naar eigen zeggen – eenvoudig aan die situatie kunnen onttrekken.

Archieffoto: Arno van der Linden / SQ Vision

Met vuurwapen op stap
De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij met een geladen vuurwapen op stap is gegaan. Hij heeft dit vuurwapen bovendien op een openbare weg gebruikt. Het is algemeen bekend dat het bezit van vuurwapens grote veiligheidsrisico’s met zich brengt. Het illegale bezit van vuurwapens is een maatschappelijk kwaad dat ernstig dient te worden bestraft. Bovendien is de verdachte eerder veroordeeld voor delicten waarbij geweld is gebruikt. Hij heeft hiervoor meerdere keren in de cel gezeten, maar dit weerhield de verdachte er niet van het delict te plegen.