Te koop aangeboden; Rat Verlegh stadion in Breda

0
NAC stadion Breda. Foto: Marcel van Dorst - MaRicMedia

BREDA – De gemeente Breda zoekt een financieel daadkrachtige en betrouwbare partij die het Rat Verlegh Stadion wil kopen. De gemeente Breda heeft hiervoor al eerder consulterende gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen. Als vervolg daarop organiseert de gemeente in de periode van 4 oktober tot en met 1 december 2017 een verkoopprocedure.

Het College van burgemeesters en wethouders wil de Bredase gemeenteraad nog voor het einde van dit jaar de partij met het beste aanbod voorleggen. Dat aanbod moet bestaan uit een ruimtelijke- en programmatische visie (inclusief de eventuele gebiedsontwikkeling) en uit een financieel bod en overige aankoopvoorwaarden. 

Aanmelden
Partijen die deel willen nemen aan de verkoopprocedure kunnen dit laten weten via www.breda.nl/stadion. Daar staan onder andere het aanmeldingsformulier en informatie over het te doorlopen vervolgproces. De aanmeldingstermijn sluit op 18 oktober 2017 om 12.00 uur ‘s middags.

Gunningsprocedure
Alle  gegadigden die aan de door de gemeente gestelde minimumeisen voldoen (deze zijn te vinden op bovengenoemde website), ontvangen vóór 20 oktober 2017 verdere informatie over het vervolg van deze verkoopprocedure en de verdere uitwerking van de beoordelingscriteria.

Partijen worden van 20 oktober tot en met 17 november in de gelegenheid gesteld een plan dan wel een visie en een bijbehorend financieel bod en eventuele bijbehorende randvoorwaarden in te dienen.

De gemeente beoordeelt de ingekomen aanbiedingen op de criteria prijs, kwaliteit en juridische/planologische/economische uitvoerbaarheid en risico’s.

Nadere informatie
Geïnteresseerde partijen die meer informatie willen kunnen contact opnemen met de gemeente Breda via telefoonnummer 14 076 of per e-mail via contact@breda.nl.