Copyright


© Copyright MaRicMedia 2018 en BrabantActueel.nl. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (Brabantactueel.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij BrabantActueel.nl of zijn gelicenceerd aan BrabantActueel.nl.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door BrabantActueel.nl of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright BrabantActueel.nl”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

MaRicMedia.nl voert het beheer over de pagina’s op deze website. MaRicMedia.nl werkt in deze samen met SQ Vision Mediaproducties. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Voor alle vragen, opmerkingen of informatie kunt u ons bereiken via de contact pagina.

Al onze diensten geschieden uitsluitend onder onze Algemene Voorwaarden van brancheorganisatie DuPho. De voorwaarden vind u HIER, MaRicMedia hanteert deze tarievenlijst voor openbaarmakingen en verveelvoudigingen van onze foto’s, deze vind u HIER

Al onze foto’s zijn te koop of beschikbaar voor de media, voor prijzen of informatie neem dan contact met ons op!

 

Redactie BrabantActueel.nl