Nederlanders zijn positief over het invoeren van milieuzones, maar vinden wel dat de informatievoorziening door de overheid te wensen overlaat. Dit blijkt uit het Milieuzone-onderzoek dat Goboony, een online platform voor campereigenaren en reizigers, uitvoerde onder 1.170 personen. Binnen het onderzoek werd ook gekeken naar de kennis van verschillende Europese wet- en regelgeving rond milieuzones.

Ondanks dat het merendeel van de automobilisten positief is over milieuzones, is 74% van de weggebruikers niet tevreden over de informatievoorziening rondom milieuzone wet- en regelgeving. Vooral de wildgroei aan verkeersborden, milieuzone-regels, uitzonderingen en technische eisen zorgt voor het grootste deel van de ontevredenheid. Slechts 5% van de ondervraagden voelt zich wél goed geïnformeerd over milieuzones.

Dat de informatievoorziening te wensen overlaat, blijkt ook uit de geringe kennis die automobilisten hebben van de wet- en regelgeving rond milieuzones. Zo weet bijvoorbeeld 75% van de ondervraagden niet dat milieuzones voor alle brandstoftypen kunnen gelden.

Veel Europese landen houden er hun eigen wet- en regelgeving op na als het op milieuzones aankomt. Maar liefst 88% van de automobilisten die de grens oversteken, geeft aan dit verwarrend te vinden.

‘’Een goed gecommuniceerde en eenduidige Europese regelgeving rond milieuzones, maakt het voor automobilisten die de grens oversteken een stuk duidelijker. Nu heeft ieder land eigen regels, stickers en bijzondere regelingen, waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien.”, aldus Mark de Vos, CEO van Goboony.